Przedszkole nr 57
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 57 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 57 "Grochowiaczek" w Warszawie

Przedszkole nr 57 "Grochowiaczek" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole57.waw.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 57 "Grochowiaczek" w Warszawie

 • Data publikacji strony internetowej: 18 06 2007
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 10 2008

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest dostępności mediów zmiennych w czasie.
 2. Brak możliwości prezentacji treści w wybranym układzie pionowym lub poziomym.
 3. Strona nie spełnia wymagania dotyczącego możliwości rozróżniania w zakresie: użycia koloru, kontrastu; elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru i koloru czcionki, odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 4. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 5. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 6. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 7. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 8. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 9. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 10. Brak możliwości wprowadzania danych alternatywnymi sposobami poza wykorzystaniem klawiatury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:      2020 09 18
 • Zaktualizowano dnia 2021 02 17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola, p57@edu.um.warszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 22 610 66 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Placówka mieści się przy jednokierunkowej ulicy w odległości około 100 m. od przystanku autobusowego -GDECKA- oraz około 1 km od stacji pkp/skm Warszawa- Olszynka Grochowska

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek placówki nie posiada rozwiązań  architektonicznych typu podjazd czy winda dla osób niepełnosprawnych, jak i innych udogodnień.

Raport

 

 

 
 
Wprowadził Malinowska Małgorzata (Przedszkole nr 57) 18-09-2020
Aktualizujący Malinowska Małgorzata (Przedszkole nr 57) 10-03-2021
Zatwierdzający Skolimowska Dorota (Przedszkole nr 57) 10-03-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-03-2021
Liczba odwiedzin: 407